Ziek- of afmelden

In het geval uw zoon/dochter thuis blijft in verband met ziekte, Covid-19 of een andere reden kunt u dat melden via het formulier in de hoy app.

U kunt de app vinden in de app stores: Google Play en Apple App Store.

Zolang de afwezigheid voortduurt, vult u elke dag opnieuw het formulier in. Doe u dit niet , dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim.