Ziek- of afmelden

In het geval uw zoon/dochter thuis blijft in verband met ziekte of een andere reden kunt u dat melden via het formulier in de hoy app.

U kunt de app vinden in de app stores: Google Play en Apple App Store.

Zolang de afwezigheid voortduurt, vult u elke dag opnieuw het formulier in. Doe u dit niet , dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim.

LET OP: bij afwezigheid tijdens PTA-toetsen dient één e-mail verstuurd te worden naar afwezig@spinoza20first.nl, examensecretaris@spinoza20first.nl en de desbetreffende afdelingsleider: m.croes@spinoza20first.nl (voor 4,5,6 havo/vwo) óf a.faiz@spinoza20first.nl (voor 3,4 mavo). Graag de naam en klas van uw kind plus het vak waarvan de PTA-toets gemist wordt vermelden.