Kwaliteitsbeleid

De school is continu bezig om zaken te verbeteren. In het schoolplan staat in grote lijnen het programma dat wij daarin volgen.

Om inzicht te krijgen in verschillende onderwerpen, voeren we onderzoeken uit in de vorm van enquêtes, die we kunnen vergelijken met andere scholen (benchmark). Hieronder vindt u de onderzoeksverslagen van recente onderzoeken.

De Onderwijsinspectie - onderdeel van het ministerie van OC&W - houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Op de website van de Inspectie worden de 'opbrengsten' en de 'beoordeling' van alle scholen weergegeven.

Hier vindt u ook de waardering van onze school. Op de website Scholenopdekaart.nl wordt meer in detail inzicht gegeven in de prestaties van de school.