Verlof aanvraag

Verlofaanvraag

In uitzonderlijke gevallen kan vakantieverlof worden verleend buiten de normale vakantiedagen. Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal acht weken tevoren aan de rector te worden voorgelegd. 

Wegens gewichtige omstandigheden - bijvoorbeeld bij huwelijk of sterfte - kan recht op extra verlof bestaan. Hieronder vindt u de aanvraagformulieren voor beide soorten verlof. In de formulieren staan ook de voorwaarden en richtlijnen in detail beschreven.


Aanvraagformulier vakantieverlof


Aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden


Aanvraagformulier toptalent