Bijles

Bijlesacademie

De Bijlesacademie verzorgt bijlessen aan onze 4 mavo, 4/5 havo en 4/5/6 vwo leerlingen. De bijlessen vinden op school plaats en worden gedurende de week gepland aan de hand van de roosters van de leerlingen. Er is geen eigen bijdrage nodig. De vorderingen worden bijgehouden en gedeeld met de ouder(s)/verzorger(s) en de coach. Aanwezigheid is verplicht. 

Er kan bijles worden aangevraagd voor de volgende vakken:

Ouders/verzorgers kunnen hun kind aanmelden voor bijlessen. Ze kunnen dat doen door het onderstaande formulier in te vullen.
Formulier: Contact formulier steunles

Het contactpersoon van de Bijlesacademie is Floor Arends (floor@bijlesacademie.nl). 
Het contactpersoon vanuit de school is Elidia Hartman (e.hartman@spinoza20first.nl).